Chính sách bảo mật w88review.com

Khi bắt đầu sử dụng W88review.com tức là bạn đã đồng ý với các chính sách bảo mật do chúng tôi đưa ra. Cùng tham khảo chi tiết chính sách bảo mật W88review.com để yên tâm sử dụng và hiểu thêm về cách thức hoạt động của chúng tôi.

Link W88 1  –  Link W88 2  –  Link W88 3

chính sách bảo mật thông tin

Về W88review.com

Địa chỉ website: https://w88review.com.

Mọi thông tin được cập nhật tại trang chủ.

Chia sẻ và thu thập các dữ liệu người dùng

Quyền dữ liệu cá nhân

Đối với những người dùng sở hữu tài khoản tại website, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ trích xuất dữ liệu. Bên cạnh đó, nếu không muốn trang web lưu trữ lại dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể yêu cầu quản trị viên xóa bỏ toàn bộ các thông tin tài khoản của bản thân.

Bạn cần có trách nhiệm tự bảo mật dữ liệu của bản thân trong suốt quá trình sử dụng. Đồng thời, khi tham gia vào website tức là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và chính sách của W88review.

Bảo mật Cookies

Khi bình luận trên website, bạn sẽ cần nhập các thông tin như tên, địa chỉ email (nếu có). Mọi thông tin sẽ được website lưu trữ Cookie trong 1 năm.

Khi truy cập vào tài khoản tại trang web, các cookie đều sẽ được hiển thị và lưu lại. Thời gian lưu trữ cũng sẽ được hiển thị khi đăng nhập. Trường hợp bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookie và các thông tin đều sẽ bị khóa.

Quyền về bình luận

Mọi người dùng trên W88review.com đều có quyền bình luận ngay tại bài viết của trang web. Mặt khác, nhằm tránh tình trạng spam (bình luận rác), chúng tôi được quyền thu thập các dữ liệu liên quan đến bình luận như địa chỉ IP hay xác định tài khoản người dùng.

Các hình ảnh cũng như tiểu sử người dùng (nếu có) sẽ được hiển thị khi bình luận.

Thông tin liên hệ

Bạn có quyền liên hệ với quản trị để yêu cầu nhận khuyến mãi hoặc bài viết mới. Lúc này, các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như email, số điện thoại, tên,… sẽ được sử dụng để liên hệ với người dùng. Các thông tin này cũng được dùng nhằm cải thiện hành vi của người chơi.

Bảo mật thông tin cá nhân: chỉ lưu thông nội bộ

Mọi thông tin cá nhân của người dùng được lưu giữ bởi hệ thống bảo mật tiên tiến. Chỉ có nhà thầu, đại lý và bên quản trị được ủy quyền mới được cung cấp các thông tin này. Người chơi được quyền từ chối nhận các thông báo từ trang web.

Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết, đảm bảo không dùng thông tin cá nhân của bạn để chia sẻ, buôn bán cho bên thứ ba. W88review.com sẽ chỉ sử dụng những thông tin này với mục đích gửi thư mời, cung cấp về các thông tin nhà cái W88.